DAN's Univers+Art
DAN's Art (darkfield)
Dan's Art (Duonisme)
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
DAN's Biografie
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe
Nieuw Heelal Model
Vixra Artikelen

Nieuw Heelal Model

Mijn nieuwe heelal-model gaat over een kosmos zonder oerknal, dus zonder Big Bang. In dit nieuwe model heeft tijd geen begin en einde. Het betstaande model voor het Big Bang heelal heeft wel een begin met tijd en kan zelfs op houden te bestaan. Dat gebeurt niet in mijn nieuwe heelal-model. In mijn nieuwe heelal-model verloopt tijd circulair door de rotatie van een Torus Heelal. De torus is dus de oorsprong van het heelal. Dat is een holografische oorsprong. Het Big Bang heelal wordt gevormd uit dat holografische begin. Dit geeft de suggestie van een echte werkelijkheid, die we het Big Bang heelal zijn gaan noemen, maar dat is dus niet fundamenteel. Fundamenteel is het hologram heelal. Mijn nieuwe heelal model heet Roterend Torus Hologram Universum (RTHU). Dit model is wetenschappelijk uitgewerkt in een serie artikelen ondergebracht in het vixra-archief in de UK.

Mijn artikelen zijn te vinden in www.vixra.org/author/dan_visser.

Het is deze nieuwe gedachte over het RTHU die mij tegenwoordig inspireert bij het maken van mijn schilderijen. Voor mij was altijd belangrijk de vraag waarom ik in de kosmos besta.

Planckgrens los gelaten.

De Planckgrens is de kleinste schaal waarop tijd en ruimte in de gangbare natuurkunde en kosmologie nog zin hebben volgens de universitaire opvattingen. Die opvatting heb ik losgelaten. In de loop der jaren heb ik mijn nieuwe heelal-model voorgesteld met basis wis- en natuurkunde, omdat ik denk dat ingwikkelder abstracte wiskunde immers ook de basis-wis en natuurkunde in zich draagt. Dat betekent voor mij dat een nieuw inzicht in het heelal ook mogelijk moet zijn vanuit die eenvoudiger aanpak. Dat heeft geleid over een periode van ruim vijftien jaar tot een serie artikelen, die zijn geplaatst in het onafhankelijke opgerichte en beheerde vixra-archief in de UK buiten de universitaire instellingen om.

Implicaties.

In het domein onder de Planckgrens postuleer ik een 'donkere materie kracht' door middel van 'duo-bits'. Dat zijn deeltjes (en geen snaren) die de verstrengeling van de kwantum-dynamiek verzorgen. Dit veroorzaakt extra zwaartekracht bovenop de zwaartekracht van zichtbare materie in het door het RTHU voortgebrachte Big Bang heelal. Dat betekent dat er geen donkere materiedeeltjes 'boven' de Planckschaal bestaan. Vandaar ook, dat ik me aansluit bij een theorie over 'donkere zwaartekracht' die rechtstreeks afgeleid is van ‘zichtbare zwaartekracht'. Het verschil daarmee is echter, dat ik de 'donkere zwaartekracht' beschouw als een 'donkere materie kracht', juist om aan te geven dat het wel om deeltjes gaat, namelijk 'duo-bits' die de kwantum-dynamiek verzorgen, maar diet alleen te vinden zijn onder de Planckgrens. Dat impliceert het ontbreken van de Planckgrens in het RTHU. Er voor in de plaats komt een sterke invloed van 'extra tijd' (noem het 'hologram-tijd') toegevoegd aan ruimtetijd van de Algemene Relativiteit. Dat is Einstein's zwaartekracht theorie voor het gangbare Big Bang heelal-model. Eén van mijn voorspellingen is dan ook dat het ganbare Big Bang heelal als geheel roteert. Dat zou vooral tot uitdrikking moeten komen in de rotatie van de achtergrondstraling die aan het Big Bang heelal wordt toegeschreven. Deze CMB-straling zou moeten roteren met ongeveer 29 km per uur.

Bijzondere aankoop.

Mijn collectie eigengemaakte schilderijen thuis telt momenteel rond de 65 schilderijen, waaronder de getoonde grote schilderijen, Daar maken ook 'vroegere' schilderijen deel van uit in wat kleiner formaat. Het geheel is beschikbaar voor verkoop, maar zijn ook apart te koop. Daarbij doe ik een bijzondere aanbieding. De hele collectie is te koop voor 950.000 Euro (richtprijs). Dit is inclusief de auteursrechten van mijn wetenschappelijke artikelen over mijn nieuwe heelal-theorie en inclusief mijn schilder-stijlnaam (duonisme®).