DAN's Univers+Art
DubbelTorusTheorie
Verbrokkeld Vacuüm
DAN's CosmologyArt
DAN's Biografie
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DubbelTorusTheorie

Een korte toelichting op mijn nieuwe heelal-theorie:

               "Dubbel Torus Theorie".            

            (fig.1)

Mijn de Dubbel Torus Theorie is een theorie die het heelal beschouwt als het 'roterend Hologram-heelal' (fig.1). Het woord ‘Dubbel’ betekent een tweede torus (lichtgekleurd) met ‘tijd kleiner dan de Planck-tijd’ en ‘een onderverdeling van de kwantumeenheid’ om een binnenste torus heen en er mee verweven (donker gekleurd). Feitelijk houdt het in dat vacuüm in de kleinere donker gekleurde torus roteert en niet constant is.

Vandaar dat 'donkere materie' in mijn theorie niet bestaat als vaste deeltjes boven de Planckschaal. In mijn theorie is donkere materie 'verbrokkeld vacuüm' dat alleen bestaat onder de Plankschaal. Het 'verbrokkeld vacuüm' zijn bouwstenen voor een roterend hologram-heelal.

De bouwstenen van verbrokkeld vacuüm vormen mijn energie-tensor (Tdan ). Het is een formule waarmee of kwantumzwaartekracht ontstaat, en daarna zwaartekracht, of een door rotatie uitdijend holografisch heelal. Elke bouwsteen wordt bepaald door twee samenhangende bits, oftewel een ‘duo-bit’, die de maat is voor een kwantumbit. Dus kwantumbits worden aangestuurd door subkwantum (duo)bits.

In de illustratie is 'boven de Planck-schaal’dieper naar binnen kijken in de kleinere donker gekleurde torus. Daar bevindt zich in eerse instantie de kwantum-materiële wereld en vervolgens de uitgekristaliseerde vaste klassieke materiele wereld. Of, in die zelfde volgorde, relativistische tijd van de Algemene Relativiteit en Newton-zwaartekracht.

In tegenovergestelde richting, dus naar buiten toe de grotere lichtgekleurde torus in, bevindt zich het domein ‘onder de Planck-schaal’. Daar wordt tijd naar buitengericht toenemend kleiner dan de Planck-tijd. De invloed op de ‘onderverdeling van de kwantumeenheid’ wordt daar steeds minder. Waar de lichtgekleurde torus ophoudt is een grens (waar de rode kleur van de figuur begint). Die grens ligt niet in het oneindige. Theoretisch zijn er dus meer roterende hologram-heelallen mogelijk. Toch doet dat er niet meer toe, omdat élke torus-bouwsteen van vacuüm reeds alle informatie omvat voor elk roterend hologram-heelal, een kenmerk van elk hologram. De Dubbel Torus Theorie bakent dus afdoende een roterend hologram-heelal af als een nieuw heelal-model. Het roterend hologram-heelal genereert een Big Bang-heelal. Het nieuwe perspectief hiervan is, dat talloze Big Bang-heelallen direct parallel en toegankelijk in elkaar bestaan in een roterend hologram-heelal. En niet los en onbereikbaar van elkaar. Mijn ideeën liggen ook vast in mijn raamwerk van vixra-artikelen.

Email: dan.visser@planet.nl | Articles: www.vixra.org/author/dan_visser | T: +31 (0) 36 5499701