DAN's Univers+Art
DubbelTorusTheorie
Verbrokkeld Vacuüm
DAN's CosmologyArt
DAN's Biografie
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

Verbrokkeld Vacuüm

     Toelichting op 'verbrokkeld vacuüm'.

De gangbare opvatting voor vacuum is dat een leeg vacuum niet leeg is, maar energie bevat waar sterke buiging bestaat. De modern-klasieke opvatting is dat vacuüm 'virtuele' energie bevat en een constante energiedichtheid behoudt tijdens de versnelde uitdijing van het Big Bang-heelal. Maar in het perspectief van mijn nieuwe energie-tensor kan vacuüm worden verbrokkeld (verfijnd). Daarrmee leg ik de basis voor een nieuw heelal model. Mijn energie-tensor is een nieuwe fysische bouwsteen voor vacuum. Die maakt de kwantum-eenheid niet langer ondeelbaar en dat werpt een geheel ander licht op de manier waarop tegen het heelal aan gekeken kan worden. Het blijkt dat het Big Bang-heelal voortkomt uit een veel groter roterend hologram-heelal. Van daaruit ontstaan allerlei materiele stelsels en structuren zoals sterren en planeten. Daarin bestaan parallelle heelallen niet buiten, maar direct binnen het roterend hologram heelal! Wezens hebben daarin niet alleen een materiele structuur, maar ook een geest die kan migreren door het roterende hologram-heelal heen. Ik heb daarover gepubliceerd in mijn artikelen, die gezamenlijk een pakket artikelen vomen welke chronologisch mijn Dubbel Torus Theorie is met de dynamiek van het RTHU, Het Roterend Torus Hologram Universum. In mijn recenste artikel http://vixra.org/abs/1711.0435 staat mijn nieuwe energie-tensor. Mijn schilderijen krijgen door mijn denken over deze nieue kosmologie een extra betekenis. Ze zijn te koop!

Al langer is bekend dat het heelal beschouwd kan worden als een informatie-heelal. Dat is begonnen met de wetenschap dat informatie afgebeeld kon worden op een bol. Vervolgens is dat geëvolueerd naar een nieuwe manier om naar zwaartekracht te kijken. Behalve 'gewone zwaartekracht' bestaat er vanuit de nieuwe inzichten ook 'donkere zwaartekracht' die gelijkwaardig is aan 'elastische donkere energie en het mogelijk maakt om 'donkere materie uit gewone materie af te leiden en daarmee 'donkere zwaartekracht' toevoegt aan 'gewone zwaartekracht'. Deze nieuwe kijk op zwaartekracht zijn gedaan door Prof. Dr. E. Verlinde (UvA-NL).

Klassieke donkere energie heeft te maken met constante vacuüm-energiedichtheid. Dat is constante energie waarmee verklaard dat het Big Bnag-heelal versneld uitdijt. Althans, dat is de algemene gedachte, die behoort bij het inzicht dat het heelal van oorsprong begonnen zou zijn met 'begin van tijd'. Maar in mijn 'nieuwe heelal-model, RTHU, is dat niet zo! Het 'begin van tijd' met een Big Bang heeft niet plaatsgevonden. In het RTHU staat het roterende hologram-heelal aan de basis van het Big Bang-heelal. Daaarin is ‘verbrokkeling van het vacuüm' fundamenteel.

Historisch gezien werd door institutionele wetenschappers gepropageerd dat het heelal een hologram kon zijn, maar niet dat het ook nog zou kunnen roteren. In de periode 1920-1930 waren er aanvankelijk kosmologen die dachten dat het Big Bang-heelal zou kunnen roteren, maar dat werd in de jaren 1970 door Amerikaanse invloed terzijde geschoven. Het Big Bang-heelal werd verheven als een op zichzelf staand verschijnsel; immers een dergelijke plotselinge oorsprong paste goed bij de christelijke leer van de schepping. Maar in mijn nieuwe heelal-theorie wordt het Big Bang-heelal geïnduceerd vanuit de rotatie van een informatie-heelal waarin de verbrokkeling van vacuüm de aandrijving is van een suggestief (emergent) Big Bang-heelal. Dit betekent niet dat men het Big Bang-heelal niet als 'echt' zou mogen ervaren. Dat mag zeker wel. Het enige is: Het is geen fundamenteel heelal.

In mijn nieuwe kosmologie bestaat het vacuüm uit een onderverdeling van de kwantumeenheid en verfijnde tijdsdichtheden. Die zijn in het roterende hologram-heelal bepalend voor de vorm (torus) en dynamiek (RTHU). Zover gaat de huidige kosmologie niet. En daarom heb ik er een boekje over geschreven. Er is nog geen exemplaar van verkocht. Maar toch houd ik vol. Want het heelal werkt in mijn wetenschappelijke visie anders dan tot nu toe wordt gedacht. Het bestaat niet alleen uit een fysisch materiële dynamiek, maar ook uit een verfijndere dynamiek voor de 'geest'. Die doet mee als fysische manifestatie van een heelal dat niet meer op een 'begin van tijd' is gebaseerd. Dat de hersenen vergaan als materialiteit, ja, maar wat daarin zit als 'verfijnd vacuum', met verbrokkelde kwantumeenheden en verfijning van tijd kleiner dan in de klassiek moderne kosmologie, blijft onderdeel van een roterend hologram-heelal. In de  huidige verouderde kosmologie wordt dat afgedaan als metafysische dynamiek die op zou houden te bestaan zodra de materiële dynamiek zijn bestaansrecht heeft verloren. Daar denk ik dus anders over.

Email: dan.visser@planet.nl | Articles: www.vixra.org/author/dan_visser | T: +31 (0) 36 54 99 701