DAN Artist Universe
DAN's CosmologyArt
Extra Media Info
Roterend Hologram
Detail-descriptions
No Big Bang
Dark matter-force
Time Torus
Dark Energy Force
SubQuantum
Soulnavigation
DAN's Biography
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

Roterend Hologram

Mijn formules bewijzen dat het Big Bang-heelal een zichtbaar Hologram van Zwaartekracht is dat eeuwig  roteert als een roterend Tijd-Torus-Heelal (rTTH). Referentie: vixra.org/abs/1512.0443. Toegelicht door Ing. Dan Visser, gepensioneerd, en onafhankelijk kosmoloog, Almere. Datum: 4 Augustus 2015.

Fig.1 : Dubbel Torus Heelal van DAN (Dan Visser)     (foto 2016)

 

Dubbel Torus Theorie: Een nieuwe heelal-theorie die het Big Bang-heelal in een omvangrijker roterend tijd-torus-heelal plaatst als een ‘hologram van zwaartekracht’.

“Mijn formules[7] bewijzen dat het Big Bang-heelal een zichtbaar Hologram van Zwaartekracht is dat binnenin meegaat met de rotatie van het  roterend tijd-torus-heelal”.

Het ziet er naar uit dat ik een kosmologische ontdekking heb gedaan, die zelfs experimenteel te bewijzen is, namelijk: Het standaard Big Bang-heelal is een ‘Hologram van Zwaartekracht’ in een nieuwe vorm en dynamiek van een roterend tijd-torus-heelal. Dit gaat veel verder dan het bestaande het idee voor een ‘hologram van het standaard Big-Bang heelal’. Daarvan wordt de oorsprong nog steeds toegeschreven aan een ontstaan van een Big Bang-heelal met een ‘oneindige hoge energie’ uit het ‘oneindig kleine niets’, 13,8 Miljard jaar geleden. Dit laatste is  trouwens al weerlegd omdat twee andere theorieën  wiskundig bewijs hebben geleverd voor een ‘kwantum-oorsprong’ van het standaard Big Bang-heelal: De lus-kwantum-zwaartekracht van M. Bojowald in 2009[1] en kwantum-correcties op de theorie van Algemene Relativiteit van A.F. Ali en S. Das in 2015[2], welke ook de ‘kosmologische constante’ voor de versnelde heelal-uitdijing overbodig maakt. Dit op zich al betekent dat het standaard Big Bang-heelal altijd heeft bestaan, namelijk vanwege die kwantum-oorsprong, wat de kleinste ondergrens voor ruimte is op de Planckschaal. Daar komt nog bij dat in 2010 en 2011 R. Penrose en V. Gurzadyn bewezen hebben dat ‘kosmische inflatie’ (oftewel supersnelle uitdijing van ruimte en tijd, net na de Big Bang) veel verder terug in tijd ligt dan het begin van een Big Bang-heelal[3,4]. Maar ondanks die drie bewijzen, is er geen echte, rechtstreekse fysische formule voor het bewijs van een ‘hologram van het heelal’, hoogstens aannames, stellingen en berekeningen. Die liggen verankerd in onder andere het Holografisch Principe van G. ’t Hooft[5]. Het punt is, dat ik wel een rechtstreekse formule heb afgeleid voor het ‘hologram van zwaartekracht’, dat bovendien ligt ingebed in een omvangrijker tijd-torus-heelal. Mijn resultaat volgt uit twee verschillende formules voor donkere materie[6], die ik heb afgeleid in mijn serie artikelen die in het vixra-archief staan[7]. Daar staan ze noodgedwongen in, omdat enerzijds ‘editors’ van institutionele publicaties mijn nieuwe heelal-theorie niet accepteren, - want die gaat verder dan het standaard Big Bang-heelal, en dat is kwetsbaar in verband met uiteenlopende belangen -, en anderzijds, ik als ‘buitenstaander’ moet gaan betalen om toegang te krijgen tot een institutioneel archief, en dat terwijl ik gepensioneerd ben. Op die manier zit de fysische kosmologie dichtgetimmerd voor ‘buitenstaanders’. Toch weerhoudt het mij er niet van om mijn nieuwe heelal-theorie onder de aandacht te brengen. In eerste instantie gaat het daarbij om hoe men zich een voorstelling kan maken van de manier waarop een hologram van zwaartekracht bestaat in een roterend tijd-torus-heelal. Hiervoor verwijs naar de illustratie in fig. 1 met de volgende beschrijving:

De holografische fysische werkelijkheid zit binnen in een donkere materie-torus. Deze torus is de binnenste donker-blauwgroene torus, en is omgeven, én doorweef met, een tweede torus die uit ‘verfijnde tijd’ bestaat. ‘Verfijnde tijd’ is ‘tijd kleiner dan de Plancktijd’ en geeft dus een onderverdeling van de kwantumschaal. ‘Verfijnde tijd’ wordt in geen enkele institutionele theorie voor het heelal gebruikt om een ander soort heelal voor te stellen. Het bewijs in mijn artikel6] laat zien hoe een ‘Hologram van Zwaartekracht’ ontstaat uit de rotatie van het tijd-torus-heelal. Dit ‘hologram van zwaartekracht’, als vervanging van het standaard Big Bang-heelal, roteert niet op zichzelf, maar roteert binnen in méé, met de rotatie van het tijd-torus-heelal. Het tijd-torus-heelal is dus het nieuwe heelal.

Ik vind dat ik mijn verhaal naar buiten moet brengen, want in mijn visie houden universiteiten in Nederland, Europa en de Verenigde Staten, te veel vast aan het standaard Big Bang-heelal als ‘heilige theorie’. Daar kan ik in het uiterste geval nog wel begrip voor opbrengen vanuit een ‘scheppingsverhaal’, maar dit maakt ‘blind’ voor een mogelijk compleet ander soort dynamiek van het heelal. Overigens denk ik  ook dat een te sterke nadruk is komen te liggen op de ontwikkeling van de technologie vanuit bestaande theorieën omwille van commerciële en strategische belangen. Vandaar dat institutioneel verbindende wetenschappelijke netwerken lijken te falen bij het betrekken van onderzoek en informatie van ‘buitenstaanders’. Daarom hoop ik langs deze weg mijn verhaal in de publiciteit te brengen[6,7,8]. Daar komt nog bij, dat wat ervaren wordt als het huidige standaard Big Bang-heelal op basis van zwaartekracht, eigenlijk al niet als fundamenteel wordt beschouwd. Een recente uitwerking, bekend als 'entropiezwaartekracht' van E. Verlinde (UvA) uit 2009[9], geeft namelijk een uitkomst weer  dat zwaartekracht gedreven wordt door ‘entropie-kracht’. In mijn visie is het standaard Big Bang-heelal daarom inmiddels een verouderde manier om naar de oorsprong van het heelal te kijken. De oorsprong van mijn nieuwe heelal-theorie van de tijd-torus-kosmologie komt uit nieuwe uitkomsten van donkere materie en laat het standaard Big Bang-heelal niet alleen binnen een omvangrijker heelal bestaan (het zit als hologram in het tijd-torus-heelal), maar laat het daar ook deel worden van een drieledige tijd-torus-rotatie!: Want er roteert een donkere materie-torus, daarbinnen een kwantumzwaartekracht-torus en daar weer binnen een licht-torus. En alle drie hebben een verschillende omlooptijd. Dat is  het tijd-torus-heelal! De ‘licht-torus’ is het gevolg van de wisselwerking tussen de ‘kwantum-zwaartekracht-torus’ en de ‘donkere materie-torus’. In dat proces wordt de kwantum-zwaartekracht door de donkere materie-kracht her-berekend. Daardoor is sprake van ‘verfijnde gebeurtenissen’. Die worden bepaald door de ‘verfijnde tijd’ en twee nieuwe deeltjes die ik ‘duonistische neutrino’s heb genoemd’. Daarvan is de één zijn eigen antideeltje, maar zijn uit elkaar gehaald, zodat ze  zich tegenover elkaar in de tijd-torus bevinden. Dit zijn ‘sleutel-elementen’ in het tijd-torus-heelal. Het betekent dat er, in termen van informatie, gebeurtenissen ontbreken op de kleinste kwantumschaal. Daarom wordt er gezocht naar die ontbrekende informatie met een ‘holometer-experiment’ in het Fermi-lab in de VS door het team van G. Hogan. Ondanks dat onderzoek heb ik in mijn artikel[6] aangegeven dat bewijzen voor een roterend tijd-torus-heelal al voorhanden zijn in de kosmische achtergrond van het heelal. Bovendien  heb ik  de eeuwig durende omlooptijden van de drie ‘tori’ uitgerekend. Daarover het volgende:

De ‘roterende eeuwigheid’ van het tijd-torus-heelal staat in schril contrast met de ouderdom van het standaard Big Bang-heelal, dat door versnelde uitdijing na 22 Miljard jaar in stukken gescheurd zal worden, of in grote leegte ijskoud zal eindigen na 100.000 Miljard jaar. Ook ‘kosmische inflatie’, oftewel supersnelle heelal-uitdijing na het ontstaan van het standaard Big Bang-heelal, wordt door mijn Dubbel Torus Theorie verworpen, net als in de Conformal Cyclic Cosmology van R. Penrose, want de achtergrondstraling van het heelal (oftewel: de Cosmic Microwave Background, CMB) is ‘gewoon’ een holografische manifestatie van het roterende tijd-torus-heelal! Op die manier is de CMB niet de nagloei van het standaard in tijd begonnen Big Bang-heelal, maar een drieledige roterende torus. Hierover dit:  Mijn nieuwe recente formule[6] geeft als uitkomst dat de ‘licht-torus’ roteert met constant de halve lichtsnelheid, dus de CMB roteert ook met die snelheid. Maar de ‘licht-torus’ komt voort uit de  interactie tussen een donkere materie-torus en een kwantum-zwaartekracht-torus die langzamer roteren, en dus nemen wij in het ‘hologram van de klassiek fysische werkelijkheid’ de CMB-rotatie waar als een sneller roterende licht-torus. Dat uit zich als een warmer en kouder gedeelte (CMB-dipool) ten opzichte van een waarnemer. Bovendien kan de donkere materie-kracht in de donkere materie-torus procentueel variëren ten opzichte van kwantumzwaartekracht in de kwantum-zwaartekracht-torus. Een toekomstige beheersing van een dergelijk proces opent een ander vorm van reizen in het ‘hologram van zwaartekracht’. En tenslotte dan de rotatietijden: Uit mijn berekeningen blijkt dat elke ‘licht-torus’ een ‘torus-rondje’ maakt in ongeveer 133 Miljard jaar. Voor de ‘torus van de kwantumzwaartekracht’ duurt een ‘torus-rondje’ ongeveer 15.000 Miljard jaar. En voor de donkere materie-torus duurt het ‘torus-rondje’ ongeveer 35.000 Miljard jaar, onder voorwaarde dat daarbij sprake is van ongeveer 18% van de rotatie-versnelling van donkere materie ten opzichte van de kleinste Newtonversnelling van de kwantumzwaartekracht. Ook die heb ik berekend met mijn nieuwe theorie (1,78 x 10-14 ms-2 ten opzichte van de huidige experimentele waarde van 5 x 10-14 ms-2).

Er valt veel meer te vertellen over mijn nieuwe heelal-theorie, maar hier wil het even bij laten. Momenteel ben ik bezig met een boek hierover te schrijven, waar dit een fragment van is.

Verwijzingen.

[1] ‘Voor de Oerknal’, M. Bojowald (boek).

[2] Physics Letters B 741 (2015) 276-279; Cosmology from quantum potential; A.F. Ali and S. Das.

[3] Arxiv 1011.3706 (November 16 2010): Concentric circles in WMAP data may provide evidence of violent pre-Big-Bang activity by V. G. Gurzadyan van het Yerevan Physics Institute and Yerevan State University, Yerevan, 0036, Armenia and R. Penrose of the Mathematical Institute, 24-29 St Giles’, Oxford OX1 3LB, U.K.

[4] Volkskrant 14 Mei 2011: Interview met Rodger Penrose.

[5] G.'t Hooft (1993). "Dimensional Reduction in Quantum Gravity".p. 10026.arXiv:gr-qc/9310026. Bibcode:1993gr.qc....10026T

[6] vixra.org/abs/1506.0192: Dan Visser, Formulas Prove Big Bang-Universe Is Visible Hologram Of Gravity Eternally Flowing Along In Rotating Time-Torus-Universe.

[7]  www.vixra.org/author/dan_visser Overzicht Dan Visser’s vixra-artikelen.

[8] Website van ing. Dan Visser:  www.darkfieldnavigator.com.

[9] On the origin of gravity and the laws of Newton; doi:10.1007/JHEP04(2011)029, E. Verlinde.

Copyrights© Ing. Dan Visser, M. Ruyshof 20, 1333 JL Almere, Nederland. Datum: 4 Augustus 2015: Alle rechten voorbehouden Dan Visser 2015; neem contact op voor publicatie (tfn: 0365499701).