DAN paintings
DAN's CosmologyArt
Hologram rTTH
DAN's Blog (dutch)
Some Details
No Big Bang
Dark matter-force
Time Torus
Dark Energy Force
SubQuantum
Soulnavigation
DAN's Biography
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms

DAN paintings

DAN's nieuwe Heelal

Het gaat over een heelal dat eeuwig roteert als holografisch heelal. Dit in de plaats van een Big Bang-heelal. Ruimte is dan ook niets anders dan een quasi-verschijnsel. Het draait allemaal om herberekening in de tijd. En dan met name met een verfijndere tijd die door de Big Bang-theorie buitengesloten wordt. De vorm van het holografische heelal is een Tijd-Torus. Mijn nieuwe heelal-theorie is beschreven in een raamwerk van wetenschappelijke artikelen, waarin ik telkens iets verder wist door te dringen in een nieuwe perceptie van het heelal. Ik maak daarover ook schilderijen. Die zijn, al zeg ik het zelf, uniek en authentiek, en anders dan wat in de kunstwereld rondgaat aan schilderijen. Ik heb er een paar te koop gezet:

Vijf schilderijen te koop voor 1 Miljoen Euro.

Mijn schilderijen zijn gewijd aan mijn gevoelens en emoties rond de ontwikkeling van mijn nieuwe heelal-theorie, die wordt uitgedragen als Dubbel Torus Theorie van DAN (zie artikelen, referentie 3). Dit heeft een zeldzame collectie schilderijen opgeleverd. Hieronder staat er een pakket van vijf als een geheel te koop. Gevraagd dus: Een pariculiere koper,  een instelling, een kunstverzamelaar, of museum, die dit pakket van vijf schilderijen wil kopen. Voor meer informatie: Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland: telefoon 036 5499701, or dan.visser@planet.nl.                                 

        

Each sized as 100 x 120 cm and additional framed-in luxuriously (see below). 

 

DAN's new Universe

This is about a universe, which eternally rotates as a holografic universe. This is instead of a Big Bang-universe. Space is therefore nothing else than a quasi phenomenon. It all is about a recalculation in time. And then specifically a refined time, which is excluded in the Big Bang-theory. The shape of the holografic universe is a Time-Torus. My new universe-theory is described in a framework of scientific articles, wherein I was able to dig deeper in the physical perception of the universe. I also make paintings about that. These are, although I say it myself, unique and authentic, and different from the paintings that usually determine the art-world.  I put some for sale.

Five paintings for sale for one Million Euro.

My paintings are related to my feelings and emotions dedicated to the developement of my new theory for the universe, marked as: Double Torus Theory of DAN (article-reference 3). With this a  rare collection of paintings became available. So, my request is: A private buyer, or company, art-collector, or museum, to buy my paintings as one packet of five. For more information: Ing. Dan Visser (DAN), Almere, the Netherlands.  Phone: +31 36 54 99 701 , or email dan.visser@planet.nl

Further viewing:

1.  More about my paintings: http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23

2.  More theory-details and sales:  http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=90 .

3.  More about my articles: www.vixra.org/author/dan_visser

All rights reserved Dan Visser. Modified November 28 2015. Note: This website applies detailed juridical terms (see the menu-button, at the left).

Advertisement: Ceramics Nydia Art www.soulnavigator.com