DAN Artist Universe
DAN's CosmologyArt
Extra Media Info
Roterend Hologram
Detail-descriptions
No Big Bang
Dark matter-force
Time Torus
Dark Energy Force
SubQuantum
Soulnavigation
DAN's Biography
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN Artist Universe

(for english go to http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94 )

Nieuwe heelal-theorie en schilderijen van DAN

- Vergeet de Big Bang als begin van het heelal -

- Het heelal is een hologram. Maar niet zo maar een hologram: het hologram roteert! Dat maakt het heelal tot een roterende torus van donkere materie waaruit zwaartekracht en licht voortkomt. Wij bevinden ons in die binnenste torus als zichtbaar materiele verschijning. De rotatie van het hologram geeft ons de indruk dat het heelal versneld uitdijt. Maar omdat we maar een beperkte omvang kunnen waarnemen geeft het de indruk van een Big Bang heelal. De werkelijkheid is dus anders. In een nieuw realisme van kosmologie moeten we de Big Bang leren vergeten. -

   De binneste torus is een donkere materie torus. De buitenste torus is groter dan de binnenste torus en doorweeft de binnenste torus met tijd kleiner dan Plancktijd. Die verfijndere tijd van de buitenste torus wordt alleen maar steeds kleiner naar buiten toe. In de illustratie is daarvan een zekere grens aangegeven, omdat er een grens is aan een fijnverdeling van energie onder de Planckschaal. Zie mijn artikel-overzicht: www.vixra.org/author/dan_visser

  Ing. Dan Visser (foto 2016), gepensioneerd, onafhankelijk kosmoloog.

In 2004 heb ik geprobeerd een kracht te bepalen die informatie van de fysieke werkelijkheid en zwarte gaten op een nieuwe manier met elkaar verbindt (in 2004). Dat heb ik met bestaande basis-natuurkundige-wiskunde gedaan.  De uitkomst daarvan gaf theoretisch het bestaan van een ‘nieuwe donkere energiekracht’ aan (‘mijn gedachte-experiment’). Het had te maken met het ‘weg -en naderbij-schalen’ van twee zwarte gaten van verschillende grootte, zodat voor een waarnemer in het heelal de in de zwarte gaten verdwenen informatie het hetzelfde zou zijn; bij versmelting en verdamping van dat  zwart gat zou alle informatie op het oppervlak van het nieuwe zwart gat weer terugkeren in de vorm van een verfijndere informatie, komend vanuit een dieper proces dan de Planckschaal. Op die manier werd verfijndere energie en verfijndere tijd dan de Planck-energie en Planck-tijd vermengd met de bestaande zichtbare materiele energie in het heelal. Vanaf dat moment heb ik mijn nieuwe donkere energiekracht-formule verder uitgewerkt naar voorhanden zijnde experimentele waarnemingen. Zo zijn inmiddels meer dan 40 van mijn artikelen ontstaan, die ik noodgedwongen in het vixra-archief heb moeten zetten. Want mij was er geen toegang tot institutionele archieven gegund.

Gaandeweg merkte ik dat een nieuwe donkere energiekracht ook een nieuwe donkere energie inhield. Niet de donkere energie die als alleen maar een getal voor versnelde uitdijing van het conventionele Big Bang heelal dienst doet, maar een nieuw verhoudingsgetal dat gelijkwaardig kan worden gesteld aan een roterende torus-versnelling. Die is opgenomen in een nieuwe energie-tensor van een verfijndere energie en tijd, en die de kwantumzwaartekracht, en dus de zwaartekracht, berekent met sub-informatie. Daarom ben ik er ook van overtuigt , net als prof. Erik Verlinde van de UvA-NL dat zwaartekracht uit een dieper proces van informatie-dynamiek voortkomt. Hij benoemt dat als 'emergente zwaartekracht'. Hij heeft dat grondig uitgewerkt, maar zonder kleiner te gaan dan de Planckschaal. Daarentegen heb ik tijd kleiner dan de Plancktijd toegepast (met een zekere grens van kleinheid), evenals ‘duo-deeltjes’ voor sub-informatie om de kwantumzwaartekracht bloot te stellen aan berekening en her-berekeing. Die 'duo-deeltjes' en verfijndere tijd vormen dus een wisselwerking in een kleiner domein dan de Planckschaal. Dit geeft uiteindelijke mijn nieuwe kosmologische voorstelling van een roterend hologram voor het heelal. Het degradeert een versneld uitdijend Big Bang heelal tot een illusie.

Erik Verlinde vindt het Big Bang heelal ook, zonder twijfel, onlogisch, maar heeft nog niet concreet willen aangegeven hoe het nieuwe realisme van het heelal er dan wel uitziet. Dat heb ik dus wel gedaan door te stellen dat het een roterend hologram is. Hij heeft zijn nieuwe fysica gebaseerd op de snaartheorie en het holografisch principe, maar zijn snaartheoretici-collega's plaatsen parallelle heelallen buiten het conventionele Big Bang heelal, ondanks de holografisch aard van de informatie. Dát vind ik dus weer onlogisch. Mijn uitwerkingen plaatsen parallelle heelal binnen een eeuwig roterend holografisch heelal. Volgens mij voegt dat iets toe. Vandaar dat ik enige tijd geleden contact met hem heb gezocht, maar hij had het toen te druk. Het leek hem, dat mijn nieuwe kosmologie niets met zijn uitwerkingen te maken had. In mijn ogen heeft hij dat mis gehad. Maar dat hij het te druk had, heeft mij ervan weerhouden om in discussie te gaan; ik heb zijn advies opgevolgd om mijn eigen weg te gaan. Dat deed ik al door de opvatting te hebben, dat bestaande varianten op zwaartekrachttheorieën wellicht teruggebracht zouden moeten kunnen worden met basis-natuurkundige wiskunde om tegenstellingen in de kosmologie weg te werken. En dat is wat ik gedaan heb.

Ik ben er van overtuigt dat we in een eeuwig roterend holografisch heelal leven. Dit heb ik willen benadrukken door als gepensioneerde de durf te hebben om de basis van de Algemene Relativiteitstheorie een ‘beetje’ te wijzigen. Ik maak daarmee zichtbaar hoe op basis van diepere informatie uit een 5D donkere materie-proces een multiplicatie van heelallen kan volgen. Bij voldoende informatie volgt de oorspronkelijke inkrimping van Einsteins heelal zoals in 1915 werd bedacht. Maar uit mijn tegenwoordige uitwerkingen lijkt het wel of bij gebrek aan voldoende informatie een versnippering van zwaartekracht in de vorm van versneld uitdijende ruimte en sterrenstelsels volgt in een roterend holografisch heelal als geheel. Dus: veranderingen in de informatiedichtheid van het holografische heelal doen de illusie ontstaan van een versneld uitdijend Big Bang heelal.

Zelf vind ik een  leuk resultaat, nadat ik de energie-formule van Erik Verlinde heb gecombineerd met mijn nieuwe donkere energiekracht-formule, dat theoretisch blijkt zwarte gaten in 5D niet alleen instabiel zijn, maar ook een roterende torus vormen. Dit was al uitgewerkt in mijn vixra-artikelen van 16 en 22 november 2013; en in aansluiting daarop heb momenteel aantekeningen klaarliggen over hoe een ‘donker vacuüm-deeltje’ gevisualiseerd kan worden als een ‘roterende torus van sub-informatie in 5D’. Het aardige daarvan is dat door simulatie-experimenten vanuit de snaartheorie ook blijkt dat zwarte gaten niet stabiel zijn in 5D. Dit betekent dat de Algemene Relativiteitstheorie een product moet zijn van een dieper energie- en tijdsproces voor informatie-dynamiek.

Momenteel schrijft ik veel over mijn theorie in de hoop die begrijpelijker te maken voor publiek.

Daarnaast maak ik ook schilderijen geïnspireerd op mijn nieuwe kosmologisch denken. De vraagprijs van mijn schilderijen is zodoende stijgende!

Bijzondere aankondiging:

Een groot deel van zo'n 65 van mijn schilderijen, plus de auteursrechten van mijn artikelen over mijn nieuwe heelal-theorie, en mijn schilder-stijlnaam (duonisme®), worden momenteel te koop aangeboden, voor in totaal, om en nabij, een vraag-prijs van twee miljoen EuroHiertoe behoren ook de vijf grote schilderijen die hieronder zijn afgebeeld.

Vijf grote schilderijen, als deel van mijn verzameling van meer dan 65 schilderijen bij DAN thuis, zijn te koop. De afmetingen zijn 100 x 120 cm, op hoge kwaliteit raam en canvas, met hoogwaardige acryl geschilderd en luxueus ingelijst tot 125 x 144 cm. Voor meer details, kijk op:  http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23. Voor verdere informatie kunt u bellen naar Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, telefoon 0365499701, of email naar dan.visser@planet.nl

Kenmerken van DAN's nieuwe kosmologie. 

  • De zwaartekracht en het Big Bang heelal zijn een illusie: Deze komen voort uit een eeuwig roterend holografisch heelal; 
  • Donkere materie bestaat uit 'duo-deeltjes' (die hebben een extreem kleine 'torus-geometrie'), waarvan de verfijndere energie wisselwerkt met tijd kleiner dan de Plancktijd beneden de Planckschaal;
  • 'Duo-deeltjes' zijn de bouwstenen voor het roternde holografische torus heelal;
  • Er zijn 17 x 1053 'duo-deeltjes' (of te wel: 'duo-bits') nodig, om 23,379 x 106 kwantum-bits te berekenen; onder die grens gaat het heeal er als een holografisch heelal uitzien'; een kwantum-bit is 0,724 x 10-65cm2 volgens het holografisch principe van het G. 't Hooft;
  • 'Duo-bits' geven het diepere proces aan waaruit zwaartekracht, het Big Bang heelal en de Algemene Relativiteit voortkomen; de Planckschaal moet daarom een onderverdeling hebben.

Formule-schilderijen van DAN's nieuwe kosmologie.

Velen beleven hun geest als vrije wil zonder te beseffen onderhevig te zijn aan programmering. Dit heeft alles te maken met het huidige kosmologische model, het Big Bang heelal. In het Big Bang heelal is de wereld materieel en ligt de geest erbuiten. Maar het heelal is niet uit een Big Bang ontstaan. Het is een hologram waarin de materiele wereld wordt samengesteld en waar ook de geest in zit. Het kenmerk van een hologram is, dat elk deel van het hologram alle informatie van het geheel bevat. Een individu bestaat daarin uit materie en zowel materie als geest is onderdeel van dat hologram. Mensen in het holografische heelal zijn niet zoals in het oude Big Bang model onderhevig aan de programmeringen van religies, culturen, gelddomeinen en institutionele wetenschap. In het hologram is de geest de machine van het hologram zelf. De geest en materie bepalen dus gezamenlijk wat er in het hologram gebeurt. Om die reden is een 'God' niet de schepper van het Big Bang heelal is. Tegenwoordige goden en oude goden horen thuis in het Big Bang heelal en niet in het holografische heelal. Het roterende holografische heelal gaat godsdienst veranderen.

Mijn Dubbel Torus Theorie heb ik behalve in ruim veertig artikelen ook uitgewerkt in formule-schilderijen. Deze bijzonder privé-bezit; ze zijn wel te koop, via wederzijdse onderhandeling, en staan los van de buitengewone aankondiging van eventuele verkoop van meerdere van mijn schilderijen en theorie-artikelen uit het vixra-archief !

Formule-aquarel (F) toont een koppeling met twee van mijn artikelen uit November 2013 (die van 22 November, formules 49 en 50, en die van 16 November). Het vat samen het fysisch bestaan op een locatie in het rHTTH (roterend Holografisch Triple Torus Heelal) van de DTT (Dubbel Torus Theorie). Het rHTTH bestaat als 5D heelal in 6D. Ter herinnering: Het Big Bang heelal bestaat als 4D. Het rHTTH omvat donkere materie (5D) in een verfijndere energie en verfijndere tijd (6D). Het rHTTH is een holografisch dynamiek die als een donkere materie computer zou kunnen werken.  Die brengt zichtbare materiële wereld voort.

Mijn formule-aquarel (E) vat samen hoe de ART omgezet kan worden naar een holografische heelal met parallelle heelallen direct aanwezig in het holografische heelal. De daaraan voorafgaande formule-aquarellen (A, B, C, D) vatten het begin van mijn nieuwe kosmologie samen.

De wetenschap heeft moeite om het bewustzijn in termen van fysica in kosmologisch perpectief te plaatsen. Dat bleek uit een artikel in het i-magazine New Scientist. Daarin werd een artikel geplaatst met de strekking dat wetenschap het bewustzijn nooit zou kunnen verklaren. In een commentaar op basis van mijn nieuwe kosmologie heb ik aangegeven dat een dergelijke uitspraak niet waar is. Mijn nieuwe kosmologie kan wel degelijk bewustzijn verklaren! Dat kan door kosmologie van het 4D conservatieve Big Bang heelal in te passen in een 5D roterend holografisch torus heelal. Dit omvat zowel berekening als her-berekening van materiele manifestaties en de geest. Tot dusver werd de geest in het domein van de metafysica geplaatst. Daarentegen kan in het roterende holografisch heelal de geest meedoen in de schepping van de holografische realiteit; dit vanwege die verfijning van energie en tijd. Er bestaan dientengevolge vele vormen van Big Bang heelallen, uiteraard alle een illusie, welke direct in de realiteit van het holografisch heelal staan als parallelle heelallen. De vrijheid van geest blijft daarin behouden. Het betekent dat bewustzijn holografische eigenschappen bezit, maar zich tevens gefragmenteerd in de realiteit kan manifesteren.

Wie wetenschappelijk dieper geinteresserd is kan mijn theorie-ontwikkeling volgen in het overzicht van mijn artikelen. Ook is mijn recenste artikel-link gegeven, met als titel:

Nederlands gepensioneerde verandert Relativiteitstheorie in dynamiek van een

eeuwig roterend Holografisch Heelal: http://vixra.org/abs/1512.0443

Zie ook artikel Overzicht: www.vixra.org/author/dan_visser

Andere informatie: http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=93

Ook hier weer kunt u voor verdere informatie bellen naar Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, telefoon 0365499701, of email naar dan.visser@planet.nl          

Dan's Articles Overview: www.vixra.org/author/dan_visser

Inzage in schilderij-collectie:

http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=65; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=58; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=57; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=60; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=16

This page is last modified on June 18 2016. All rights reserved Dan Visser. Almere. the Netherlands.

 This website applies detailed juridical terms (see menu-button at the left of this page).