DAN's Univers-Art
DAN's CosmologyArt
Geen Big Bang
Bewijs Nieuw Heelal
DAN's Biografie
DAN's Art (recent)
DAN's Art (Barbados)
DAN's Art (Crete)
DAN's Art (Spain)
DAN's Art (Holland)
DAN's Art (early)
Contact
Juridical Terms
DAN-artist universe

DAN's Univers-Art

(for english go to http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=94 )

Dan Visser

Nieuwe heelal-theorie:

"Het Big Bang-heelal is niet fundamenteel, maar het gevolg van een roterend hologram-heelal". Hoe dat zit, leest u in mijn boekje "Nieuwe Kosmologie", te bestellen bij mij of via www.boekenbestellen.nl/boek/nieuwe-kosmologie/22363 .

Ik maak er ook schilderijen over: "De Schilderijen van DAN". Meer details erover vindt u op  www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23.

     

  Ing. Dan Visser (* 1947), Almere, Nederland, gepensioneerd en onafhankelijk kosmoloog. Hij is ook schilderij-kunstenaar en heeft een verzameling zelf gemaakte schilderijen opgebouwd, geïnspireerd op zijn nieuwe heelal-theorie.

Nieuwe Kosmologie.

We leven in een Informatie-heelal.

Al langer is bekend dat het heelal als een informatie-heelal beschouwd kan worden. Dat is begonnen met de wetenschap dat informatie afgebeeld kan worden op een bol. Maar een bol kan ook tot een torus omgevormd worden. We hebben dan te maken met informatie op het oppervlak van een torus. Maar dat is slechts één kant van het verhaal. De andere kant is: Er bestaat 'donkere zwaartekracht'. Dat is dus zwaartekracht die toegevoegd is aan de gewone (zichtbare) zwaartekracht, oftewel de zwaartekracht van Einstein (buiging van ruimte door massa). Donkere zwaartekracht geeft dus in mijn theorie zoveel meer zwaartekracht dat de beschouwing van een nieuwe oorsprong van het heelal noodzakelijk is. Dat heb ik in een nieuwe visie op kosmologie weergegeven, namelijk, dat het Big Bang-heelal wordt veroorzaakt door een veel fundamenteler heelal: Het roterende hologram-heelal. De rotatie van het hologram-heelal is een torus-rotatie en dat heeft invloed op ons bewustzijn. Trouwens, door instituties wordt ook wel gepropageerd dat het heelal een hologram is, maar niet dat het ook nog roteert. In mijn theorie betekent dit, dat wat we Big Bang-heelal zijn gaan noemen, daardoor niet langer fundamenteel is. Het Big Bang-heelal wordt geïnduceerd, oftewel voortgebracht door het roterende hologram-heelal. Het is dus suggestief. Niet dat men het niet als echt mag ervaren, maar het is een schijnbaar bestaan. Dit is dan ook de reden dat we een veranderende materiële informatiewereld ervaren, welke ligt ingebed in een versneld uitdijend vacuüm. Dat is ook suggestief! Waarom? Omdat vacuüm in mijn theorie bestaat uit een onderverdeling van de kwantumeenheid en verfijnde tijdsdichtheden. Dat roept de vraag op, of we die rotatie toch misschien kunnen waarnemen, ook al is het Big Bang-heelal niet fundamenteel. En ik denk dat dit inderdaad kan. Sterker nog, het blijkt uit mijn formules en het is waargenomen als een 'dark flow'. Alleen wordt die 'dark flow' hardnekkig binnen de Big Bang-theorie verklaard als veroorzaakt door een aantrekking door een extreem grote massa uit het begin van de Big Bang. Onzin: Die 'grote massa' bestaat niet. Het is de opéénhoping van dieper gelegen informatie van de roterende torus van het hologram-heelal. 

Donkere zwaartekracht.

In mijn theorie vervormt donkere zwaartekracht dus mede de ruimtetijd van Einstein. De donkere zwaartekracht heeft daardoor een extra invloed op de materiële wereld. De tijd in de materiële wereld is om die reden niet alleen afhankelijk van afstand in vacuüm, maar wordt door een verfijning van tijd en een onderverdeling van kwantum-vacuüm qua tijd beïnvloed. Want het zijn vijf dimensionale tijdsdichtheden die van invloed zijn op de onderverdeling van het kwantum-vacuüm. Dit kan de tijd en energie van het dagelijks leven in de materiële wereld ingrijpend snel veranderen. Want er is heel veel van die donkere zwaartekracht, voorheen ten onrechte donkere materie genoemd. En let wel: Donkere materie is niet materieel. Het gaat om 28% donkere zwaartekracht versus 4% gewone (zichtbare) zwaartekracht. Er blijft hierdoor 68% aan donkere energie over. In mij theorie is daardoor donkere zwaartekracht de combinatie van een verfijning van tijd en de onderverdeling van het kwantum-vacuüm welke samen met gewone zwaartekracht een (nieuwe) donkere energiekracht levert in het hologram heelal. De nieuwe donkere energie hangt daarmee samen volgens een nieuwe formule. Vacuüm is hierdoor niet langer slechts een getal zonder dimensionale verfijning.

Samengevat.

Mijn 'nieuwe kosmologie' gaat over een nieuw fysisch model voor het heelal. Het bestaande heelal levert de suggestie van een Big Bang-heelal, maar is niet fundamenteel. Fundamenteel is het roterend hologram-heelal. Daarin zijn we zelf, net als het Big Bang-heelal, een geinduceerde manifestatie. Dat we dit niet zo ervaren, is omdat we denken te zijn samengesteld uit materiële bestandsdelen, zonder te beseffen dat onze 'geest' (door sommigen ook beschouwd als materieel) het complete roterende hologram doorklieft, oftewel overspant. In mijn boekje (met meer details en formules) schrijf ik hierover. De wetenschappelijke onderbouwing voor mijn beweringen zijn bovendien vastgelegd in het overzicht van mijn artikelen, te vinden op: www.vixra.org/author/dan_visser, of de mirror-site www.rxiv.org/author/dan_visser.

Momenteel bied ik een groot deel van mijn schilderij-collectie te koop aan. Dat wil zeggen zo'n totaal van 65 nieuwe en 'vroege' schilderijen. De vraagprijs van die collectie bedraagt (in overleg): één miljoen Euro. Dit is inclusief de auteursrechten van mijn artikelen, inclusief mjn schilder-stijlnaam (duonisme®). Exemplaren uit mijn collectie zijn ook afzonderlijk te koop. De vijf grote schilderijen (bovenaan) zijn verderop groot afgebeeld, en onderdeel van die eigen collectie.  Contact via e-mail: dan.visser@planet.nl , of per telefoon: 0365499701.

 

Reizen in nieuwe kosmologie!

De gedachte dat het heelal een hologram is, is niet nieuw. Maar mijn analyse en basisbewerkingen komen echter uit op een hologram dat ook roteert! Die rotatie leidt tot een torus-rotatie. Aan de binnenkant de torus ervaren we het heelal waaraan we de naam Big Bnag-heelal hebben gegeven. Daarin kennen we de realtiviteits- en kwantumtheorie, al dan niet in gecombineerde vorm, maar uit mijn bevindingen volgt ook, dat het heelal als Big Bang-heelal een geinduceerde manifestatie is ten gevolge van de rotatie van het roterende hologram. Dit geeft ons de indruk dat we met een versneld uitdijend Big Bang heelal te maken hebben. Op welke plek men zich ook bevindt in het roterende hologram, overal wordt, ofwel een versneld inuitdijend Big Bang-heelal ervaren, dan wel een inkrimpend Big Bang-heelal. Het is onzin om te denken dat parallelle heelalen daarom buiten het Big Bang-heelal liggen. Alle parallelle  heealllen zitten in het roterende hologram-heelal. Een toekomstige technologie met donkere zwaartekracht zal het mogelijk maken om met donkere zwaartekracht naar andere plekken in het roterende hologram-heelal te migreren. Dit zal een nieuwe vorm van reizen door het heelal zijn. Tijdens 'dat reizen' komt ruimtetijd op de tweede plaats. Die is alleen bedoeld om te 'her-manifesteren', terug in de ruimte en tijd van Einstein. Dat nieuwe reizen zal  via tijdsdichtheden in het verfijnde vacuüm gaan. Het reizen, zoals door de Algemene Relativiteit wordt voorspeld via 'worm-gaten', is een achterhaald idee en te beperkt. In mijn ‘nieuwe kosmologie’ is die beperking vedwenen door het toelaten van verfijnde informatie-fysica van vacuüm ‘die kleiner is de Planckschaal’ (ook wel de grens genoemd kleiner dan de kleinste grens voor ruimtetijd). Het loslaten van die beperking verandert het heelal van een Big Bang-heelal in een roterend hologram-heelal.

Nieuwe ouderdom voor het heelal.

Het inzicht in het bestaan van  materiële structuren, dus ook in ons zelf, verandert in een roterend hologram-heelal. Onze ‘geest’ doet daarin ook mee als fysica. Die ‘verfijning van fysica’ gebeurt met ‘duo-bits’, die het vacuüm verfijnen. 'Duo-bits' zijn een dieper proces voor de fysica van het heelal en bouwstenen voor de manifestatie van de 'geest'. Er zijn 17 x 1053 'duo-bits' nodig om 23,379 x 106 kwantum-bits te berekenen. Een kwantum-bit is 0,724 x 10-65cm2 volgens het holografisch principe van het G. 't Hooft. De versnelde uitdijing van het Big Bang-heelal verandert daardoor in een ‘suggestieve dynamiek’, die het gevolg is van de rotatie van het hologram-heelal. Hierdoor ontstaaat ook een nieuwe perceptie van ouderdom voor het heelal. Die ouderdom wordt bepaald door de drie vormen van rotatie binnen het hologram. In een eerder gepubliceerd artikel heb ik berekend dat een rotatie van de donkere materie-torus ongeveer 35.000 miljard jaar duurt. Een kwantummaterie-torus doet ongeveer 15.000 miljard jaar over een volledige rotatie. Een licht-torus in de vorm van het 'oer-licht'  (van de schijnbare Big Bang) doet er 133 miljard jaar over. Inmiddels heb ik ook uitgerekend dat het waarmenen van licht in het heden in een schijnbaar en geinduceerd versneld uitdijend Big Bang-heelal er ongeveer 363 Miljard jaar over doet. De drie rotaties geven samen een gemiddelde volledige rotatie-ouderdom van 12.624 miljard jaar. Dat is heel wat meer dan de ouderdom van het schijnbare Big Bang-heelal met 13,6 miljard jaar.

    (1)

In fig. (1) is de Dubbel Torus Theorie van Dan Visser afgebeeld voor het roterend hologram-heelal. De term ‘Dubbel Torus’ betekent dat ‘tijd kleiner dan de Planck-tijd’ en ‘een onderverdeling van de kwantumeenheid’ meedoet met de fysica en kosmologie. Te zien is een tweede torus (lichtgekleurd), die om een binnenste donkerder torus zit. De ‘oppervlakte-dikte’ van die donkergekleurde torus roteert. Dit is de roterende ‘donkere materie-torus’ in mijn theorie. In de ‘oppervlakte-dikte’ zit ‘donkere materie’ in de vorm van ‘duo-bits’. ‘Boven de Planck-schaal’ betekent dieper naar binnen gezien de donker gekleurde torus in (daar zit de kwantum-materiële wereld, niet te zien in dit plaatje). Daarin bevindt zich ook de relativistische tijd van de Algemene Relativiteit. In tegenovergestelde richting zit het domein ‘onder de Planck-schaal’, dus naar de buitenkant van de lichtgekleurde torus toe. Daar wordt tijd toenemend kleiner dan de Planck-tijd. Er is daar steeds minder invloed op de ‘onderverdeling van de kwantumeenheid’. Vandaar dat ik een kunstmatige grens heb afgebeeld voor de lichtgekleurde torus (waar de rode kleur van de figuur begint). Dat is de theorie-grens van het roterende hologram-heelal. Deze ideeën liggen ook vast in mijn raamwerk van vixra-artikelen.

Mijn boekje www.boekenbestellen.nl/boek/nieuwe-kosmologie/22363 .

                                                             

Dan Visser, poserend bij de 'Oostvaarders plassen' in Almere.

Mijn schilderijen zijn geïnspireerd op mijn 'nieuwe kosmologie' en te koop in een hogere prijsklasse (in overleg).

De schilderijen van DAN

Dit zijn vijf grote schilderijen, als deel van mijn collecte van meer dan 65 schilderijen bij mij thuis. Ze zijn te koop. De afmetingen zijn 100 x 120 cm, op hoge kwaliteit raam en canvas, met hoogwaardige acryl geschilderd en luxueus ingelijst tot 125 x 144 cm. Voor meer details, kijk op:  http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23.

Overzicht van schilderijen uit mijn collectie op mijn website:

http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=23; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=65; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=58; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=57; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=60; http://www.darkfieldnavigator.com/index.php?menu=16

Contact: Ing. Dan Visser (DAN), Almere, Nederland, telefoon 0365499701, of email mij dan.visser@planet.nl.           

Overzicht van mijn artikelen: www.vixra.org/author/dan_visser

Deze pagina is bijgewerkt op 6 September 2017Alle rechten voorbehouden aan Dan Visser. Almere. the Netherlands. This website applies detailed juridical terms (see menu-button at the left of this page).